Ansök om plats

Ni kan fyllla i ansökan direkt i PDF fil och och sen skriva ut och lämna den till oss på förkolan .

På väg till

FÖRSKOLEKLASS

Deteljerad information finns på Örebro kommuns hemsida (www.orebro.se\sokaskola)

 

Barnen börjar i förskoleklass på hösten samma år de fyller 6 år.

 

Vårdnadshavare söker under perioden 15-31 januari det år ditt barn fyller sex år.

 

Information om förskoleklass, grundskola och fritidshem finns översatt till andra språk (Arabiska, Kurdiska och Somaliska).

 

Vi hjälper gärna med det  :-)

Information om förskoleklass finns på svenska och översatt till andra spårk: