Ansök om plats

Ni kan fyllla i ansökan direkt i PDF fil och och sen skriva ut och lämna den till oss på förkolan .

På väg till

FÖRSKOLEKLASS

Deteljerad information finns på Örebro kommuns hemsida (www.orebro.se)


Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Barnen börjar i förskoleklass på hösten samma år de fyller 6 år.


Vårdnadshavare söker under perioden 15 januari–15 februari det år ditt barn fyller sex år.

 

Information om förskoleklass, grundskola och fritidshem finns översatt till andra språk (Arabiska, Kurdiska och Somaliska).


Vi hjälper gärna med det  :-)