• Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar en ny dataskyddsförordning att gälla inom EU (GDPR). Den nya lagen ersätter nuvarande personuppgiftslag (PuL) och innebär att det ställs högre krav vid behandling och lagring av personuppgifter. Vi vill därför informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

Förskolans dataskydpolysy finns tillgäglig på förskolans hemsida.

Läs mer här

 

Våra nyheter

 

Månadsbrev för

april 2018

Månadsbrev för

februari 2018

Månadsbrev för

mars 2018