Månadsbrev för

april 2018

 

 

 

Våra nyheter

 

Månadsbrev för

mars 2018

På väg till

FÖRSKOLEKLASS

Deteljerad information finns på Örebro kommuns hemsida (www.orebro.se)

 

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Barnen börjar i förskoleklass på hösten samma år de fyller 6 år.

 

Vårdnadshavare söker under perioden 15 januari–15 februari det år ditt barn fyller sex år.

Information om förskoleklass, grundskola och fritidshem finns översatt till andra språk (Arabiska, Kurdiska och Somaliska).

 

Vi hjälper gärna med det :-)

Månadsbrev för

februari 2018