Språk och matematik

Förskolechef


Siham Nour


Mobil: 0707324038


Avdelning Lille skutt (barn ålder 1-3)

Avd. ansvarig: Gulalah Hoshyar Salam, Barnskötare 

 

Grace Akpan, Förskolelärare


Ida Aronsson, Barnskötare

Kökspersonal


Shereen Okour


Ezzat Amer

Avdelning Bamse (barn ålder 3-6)

Avd. ansvarig: Nasren Ketari, Förskolelärare


Shatha Elhakem, Förskolelärare


Manar Rawhi, Barnskötare