Personal

FörskolechefNasren Ketari


Leg-lärare i förskola och skolan tidigare år


Avdelning Lille skutt (barn ålder 1-3)

Avd. ansvarig:

Gulalah Hoshyar Salam


Grace Akpan, Förskolelärare


Ida Aronsson, Barnskötare (ledig)


Fanny Lövbrand, Barnskötare


KökspersonalShereen Okour (ledig)


Ezzat Amer


Avdelning Bamse (barn ålder 3-6)

Avd. ansvarig:

Nasren Ketari


Helena Grahn, Socialpedagog


Alma Okanovic, Barnskötare


Manar Rawhi, Barnskötare