Personal

Förskolechef


Siham Nour


Avdelning Lille skutt (barn ålder 1-3)

Avd. ansvarig:

Gulalah Hoshyar Salam

 

Grace Akpan, Förskolelärare

 

Ida Aronsson, Barnskötare

 

 

Kökspersonal


Shereen Okour


Ezzat Amer

Avdelning Bamse (barn ålder 3-6)

Avd. ansvarig:

Nasren Ketari, Förskolelärare

 

Manar Rawhi, Barnskötare