Personal

FörskolechefNasren Ketari


Leg-lärare i förskola och skolan tidigare år


Avdelning Lille skutt (barn ålder 1-3)

Avd. ansvarig:

Gulalah Hoshyar Salam

 

Grace Akpan, Förskolelärare

 

Ida Aronsson, Barnskötare (ledig)

 

 

KökspersonalShereen Okour (ledig)


Ezzat Amer


Avdelning Bamse (barn ålder 3-6)

Avd. ansvarig:

Nasren Ketari

 

 

Alma Okanovic, Barnskötare

 

Manar Rawhi, Barnskötare