Hem

Språk och matematik

Gilla vår sidan på Facebook

”Baraem” är arabiskt ord som betyder trä knoppar/ groddar som symbolik beskrivning av små barn.

I förskolan arbetar vi efter blan annat läroplan för förskolan (Lpfö 18), skollagen och barnkonventionen. Vi delar barnen i smågrupper vilket är mer pedagogisk och skapar tryggare miljö.

Med fokus på språkutveckling för svenska och modersmål samt matematik lägger vi grunden för ett livslångt lärande.

På Baraem erbjuder vi en god pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år.

Lärplatta till barn
Natur
17
IMG_0014
8
Leka, lära och utveckla

Välkommen till


förskolan Baraem

Avdelningar

Förskolan har två avdelningar, Lille Skutt för barn i ålder 1-3 år och Bamse för barn 3-5 år gamla.

Förskolans stora gård och Varberga skogen främjar barnens hälsa och välbefinnande.

Omsorg, fostran och lärande bildar en balanserad helhet i vår verksamhet.  Vårt mål är att föräldrar med sina barn ska känna sig trygga och verkligen kunna uppleva att verksamheten är rolig och lärorik.

Förskolans kock lagar hälsosam och halal mat som kan anpassas efter barnens behov.

Förskolan Baraem drivs av Alsanabel utbildning AB


Kontakt:

Ahmed Amer, VD

Mobil: 0700479032

E-post: ahmed@baraem.se