Hem

”Baraem” är arabiskt ord som betyder trä knoppar/ groddar som symbolik beskrivning av små barn.

I förskolan arbetar vi efter blan annat läroplan för förskolan (Lpfö 18), skollagen och barnkonventionen. Vi delar barnen i smågrupper vilket är mer pedagogisk och skapar tryggare miljö.

Med fokus på språkutveckling för svenska och modersmål samt matematik lägger vi grunden för ett livslångt lärande.

På Baraem erbjuder vi en god pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år.