Om förskolan

Välkommen till


förskolan Baraem

”Baraem” är arabiskt ord som betyder trä knoppar/ groddar som symbolik beskrivning av små barn.

I förskolan arbetar vi efter blan annat läroplan för förskolan (Lpfö 18), skollagen och barnkonventionen. Vi delar barnen i smågrupper vilket är mer pedagogisk och skapar tryggare miljö.

Med fokus på språkutveckling för svenska och modersmål samt matematik lägger vi grunden för ett livslångt lärande.

På Baraem erbjuder vi en god pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år.

Avdelningar

Förskolan har två avdelningar, Lille Skutt för barn i ålder 1-3 år och Bamse för barn 3-5 år gamla.

Förskolans stora gård och Varberga skogen främjar barnens hälsa och välbefinnande.

Omsorg, fostran och lärande bildar en balanserad helhet i vår verksamhet.  Vårt mål är att föräldrar med sina barn ska känna sig trygga och verkligen kunna uppleva att verksamheten är rolig och lärorik.

Förskolans kock lagar hälsosam mat som kan anpassas efter barnens behov.

Dagliga rutiner

TYRA

Vi tycker om och jobbar med digitalisering i förskolan. Därför använder vi TYRA appen som ett dokumentations verktyg, där kan ni som föräldrar följa aktiviteter i förskolan samt ta del av den planerade händelser. Dessutom kan föräldrar kommunicera med förskolan och bland annat anmäla eventuella frånvaro och lägga barnets schema via appen. Varje barn har sin egen profil där dokumenterar pedagogerna om enskilt barn samt i barngrupp. Självklart TYRA är en säker app och följer GDPR.  

Vi erbjuder:

en trygg och stimulerande miljö

Besökadress

Varebrgagatan 221

703 52 Örebro

Postadress

Varebrgagatan 221

703 52 Örebro