Månadsbrev & nyheter

Språk och matematik

Våra nyheter


 

  • Studiedag den 16 september, förskolan stängd


  • Föräldramöte den 17 september, kl 16:30-18:00. Välkommen 

Månadsbrev för

juni 2020

Månadsbrev för

april 2020

Månadsbrev för

maj 2020