För vårdnadshavare

Inskolning

Inskolningen


Inskolningen hos oss kallas föräldraaktiv inskolning och pågår i 5 dagar. Det innebär att ditt barn under de första dagarna får upptäcka förskolan tillsammans med dig. 

Som förälder är du med i alla aktiviteter och får inblick i förskolans verksamhet. 


Du som förälder finns med i verksamheten de första dagarna. Sista dagen lämnar du ditt barn så att vi får möjlighet att fortsätta bygga upp en kontakt och tillit hos ditt barn. Vi vill att du finns tillgänglig på nära håll om det skulle behövas. Inskolningstiden längd kan variera beroende på hur fort ditt barn anpassar sig.Efter inskolningen - uppföljningssamtal

 

När inskolningen är slut ska man räkna med att barnet kan reagera på olika sätt. Det är viktigt att barnet känner sig trygg så därför ska ni räkna med att vi behöver ringa er lite oftare eller be er komma till förskolan. Så det är det bra om du finns tillgänglig så att pedagogerna enkelt kan nå dig under dagen. En månad efter inskolningen bjuder vi in till samtal för att prata om hur inskolningsperioden varit och hur ditt barn trivs på förskolan.

Förebyggande arbete för att undvika klagomål och missförstånd


-  Vi ger tydlig information till alla som berörs av vår verksamhet, d.v.s. barn, vårdnadshavare.


- Vi agerar med inställningen av att vi skall förhålla oss objektiva till det som inträffat, och försöker analysera hur det vi gör kan uppfattas av utomstående eller genom andrahandsinformation. Om vi misstänker att en situation kan tolkas negativt eller missförstås väntar vi inte på en reaktion utan kontaktar själva de som berörs.


- Vi på Förskolan Baraem värnar om ett gott klimat, med öppenhet och goda samtal.


- Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till förskolechef så att verksamheten själv får möjlighet att agera.


- Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål och skickar till huvudman på förskolan, via e-post (ahmed@baraem.se). Om du vill anmäla anonymt använd nedanstående kontaktformulär och vi återkomemr med svar på hemsidan och facebook inom 2 veckor.

Dataskyddspolicy

Syftet med denna policy är att säkerställa att personal på Alsanabel utbildning AB (dvs. Förskolan Baraem) hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).


Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.


Genom att få tjänster från Alsanabel utbildning AB accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Alsanabel Utbildning AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.


Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du få våra tjänster.