Personal

Språk och matematik

Rektor


Siham Nour


Mobil: 0707324038


Avdelning Lille skutt (barn ålder 1-3)

Gulalah Hoshyar Salam, Barnskötare 


Ida Aronsson, Barnskötare


Awin Hussien, Barnskötare

Kökspersonal


Shereen Okour


Ezzat Amer

Avdelning Bamse (barn ålder 3-6)

Rahmo Bashe, Förskolelärare


Manar Rawhi, Barnskötare


Brenda Löf, Barnskötare